closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

Van Banda Den 21:' Mar A:o 1735.

wordte werk gegaan

aff niet also wij lang

van opiie hebben ge

weest dat d’ EComp:

veel te veel scheepen

uit vaarwater heeft

en dat het niet vry min

„der getal seel wel zouw

konnen gesteld worden.

Dat men zig toeligt

op ’t rijs gewasch waer

door de chiendens zijn

g’accresseert ende lande„

rijen uijt geeft aan zoda„

nige luijden die naerstig

zin en hun werk van

den landbouw willem

maken alwas het selve

aan Europeanen gelyk

wij in onsen vorigen

brief van den Jaere 1730.

onder dese materie heb

„ben te kennen gegeven

is een seer prijsselyke

zoek en koude men

de Jndigo met nog Enige

andere Cultures indien

brief