closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij 173.

brief vermelt daar bij

voegen, het zoude niet

als te beter zijn, dog het

abuijs dat er begaans

int verdelen of versen

den van den rijst voor

amboino en Bauda

dat men de 150. lasten

die geprojecteerd waren

voor amboin had ge

Consigneert na Banda

en weder om de 350. lasten

van Panda na Amboina

heeft ons al vrij wat

ontstigt want by aldien

dit niet tijdig was ondekt

geworden zoude bonda

in groote ongelegent heet

mo sijn desen Jaren p:r de schappen

dooriik hogenes en terhorst een

hebben konnen geraken

quantiteijt van 500. lasten rist toe

maar veel meer zijn wij

gesonden welkers uijtlevering sonder

Cavellatien geschnd is door dien

g’Ergert over het geene ons

lb scheepsoverheden met de ma

ten welke hun door haar hoog

uijt uE: brief van 17: Junij

Ed: tot Batavio mede gegeve en

1729. is voorgekomen dat

met de onse Egrael bevonden zijn

die kort hebben uijtgeleverd sijn

de ordinaire rept moet

de eenelijk door de overheden van

laest gemelte bodem te kort ge

tot maccasser berus

komen buijten de g’accordeerde 2.

tende een en een half lb

p=r C=to /46. last voor welk bedra

„gen sij op hunne soldij reecq: de last

minder had ingehouden

geworden sin waar van haar

hoog Ed:s de verschuldigde Comn„

dan die dewelke d’scheeps

nicatie gegeven is.

overheden