closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

Van Banda Den 31. Mai 1733.

overheden was mede

gegeven, daar die mn

derheden dan uijt ont

staan waarmede die

luijden veel lijden soo

liberaal op haar reec„

keningen worden belast

het welk een gantsch

versoeyelyke zaak zijnd

sullen wi verwagten dat

uE: niet alleen ijver daer

tegens zullen vegileeren

en alsodanige ministers

die bevonden worden fi

tieuse of valsche maten

en gewigten aen de Com„

toiren te houden om

anderen daar door te

Verkorten op een exeu„

„pelare wise eloer Corri

geeven.

Het voorstel der minis

ters bij der selver brief

van 31: 8ber: 1729 gedaen

om de lywater tot di

verse prijsen van omtrent

30. p=r C=to advans meer

o7