closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 231:' Maij 1730.

of minder na tijds gele„

gentheit af testaen kon

„nen wij geensiits appro„

beeren maar wel dat

men tot een proef eens

een begin maakt om de

te verkopen met 40. p=r C=to

advans in manieren als

hier voren breder is

gesigt waar aen wij

ten reguarde van dit

gouvernem.t ons mede

zullen gedragen.

Ook T ous seer onaar„

genaam voorgekomen

dat uE: hebben kunnen

goedvenden den onderstuur„

„man Willem van duy

ven voorde van zijn

kost als resident e p

bima te dicroveeren de

welke uE: selve mede by

den generalen brief van

31. Jann. 1730. beschrij

ven een man te wesen

die in den tid van 12:

Jaren veel goede diensten

verrigt