closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

Van Banda Den 21:' Maar A:o 173.

verrigt en door zijn Cucces

:sive kruijstogten kennis vant

land en de taal verkregen

had behalve zijn bequam

heijt aan de pennugter

gedrag en andere goede hoe

danigheden en des niet te

genstaande in desselfs

plaats hebben aangesteld

eenen gerrit Jan Heimans

Zijnde na het ons voorkout

no.

een nieuweling, die geen de

minste kennis van de

Jndische saaken bekomen

heeft en egter met een re

delyke omslag van mietje

van Batavia derwaards

heeft moeten overgaen daer

bij voegende dat uE: ver

meent hebben sulx met

dien dienst van d’ Comp:

meest te Couvenieren het

geen wij geensints soda

„nig konnen begrijgen maar

in tegendeel als een saak

strijdig alsoo seer met het

intrest van d Comp

onse expresse bevelen heb„

ben mroeten aansien, en

Eienvolgende