closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31:' Maer 1733

dienvolgende de dimotie

niet approbeeren maar

verstaan dat gem: onder

stuurman van Duijsen

voorde in zijn Post als

resident tot bina zal

worden herstelden dat

ons diergelijke desonderes

niet meer sullen moeten

voorkomen.

Nog nader Extractuijt

als voren inhoudende

de materie van

Tanjermassing den han

del tot banpermassing schynt

langer hoe meer agteruijt te

gaan en de quadardigh:t

der inlanders legens Comp:s die,

„naaren toe te nemen wes„

„halven wij ingevolge vant

geene uE: by der silver

brief van 31 Jann: 1730:

ten desen opsigte komen

te requireeren na lecture

der berigten en over

weging van ’t een en

ander hebben goed„

gevanden