closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21„e Mairt 1735.

der bedientens hebben

vernomen dat het

gantsche schrifwerk

en alle de negotie boeken

door der selver magsaem„

heit en quade Conduites

in sulken verval waren

geraakt dat men selfs

de laasten en winsten

van ’t laaste boekjaer

17 2/40 niet heeft kunnen

op maken tegens alle welke

mondentelykheden zij ins

geliks verwagten dat uE.

niet sullen hebben nage„

laten ten woedigste te voor

sien en sorge dragen dat

ons geen diergelyke saken

meer mogen voorkomen

Nog nader Extract uyt

Als voren onder denaterre

Jan

Calacca. verders uijt den

brief der mnnisters van

25. Jann: 1730. geremar

„queert zijnde dat deselve

versoeke niet alleen van

een goede somma gelds

dat aan het Comptoir te

veel is maar ook

van