closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31:' Maij 1730.

hoe kleijder worden, als

blijkt bij de rendementen

van veele soorten van

goederen :/ ligtelijk alhier

uijt het vaderland zouw

Vronnen menageren

te zenden.

Nog nader Extract uyt

als voren onder dematerie

van

Sumatras WestCust, maer

wij vernemen daar in

boven /: gelyk reets ouder

de voorgaande Malaxi

materie is gesegt:) dat uE:

haar van alle de Jn„

„dische Comptoiren een

Jnventaris van alle die

goederen met de eerste

gelegentheyt zullen

moeten laten geven om

in het aanstaande uE:

mecures daarna kon„

„nen nemen bij welk

gedisponeerde wij voor

tegenwoordig niets heb

ben te voegen, dan al„

leen, nademael wij reets

genoegsaam van t Eere

Comptoir tot ’t andere

Vernomen