closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Batavia Den 21 Maij A:o 173.

neer gelegt buijten onse

kennis in volle qualiteit

en gagie alhier in't va„

verland retourneeren tot

merkelijk nadeel van

d’ EComp. waar tegens

het meer dan tijd zijnde

om doer ons voorsien te

worden, soo is dat wij

uE: nog maals gelasten

wel toe tesien wie by

uE: tot gouverneurs Com

mandeurs Directeurs of

opperhoofden aan de res„

pective Comptoire van

Jndien verkoren worden

dat deselve mogen luij

den zyn van bequamt:

en ervarendheid en soo

veel doenlyk genomen

worden uyjt het getal.

van die geenen die reets

eenigen tijd aan de Comp„

toiren af posten hebben

geresideert en niet van

batavia ofer Elders den

waards worden ver

sonder dat de selve

in die hoedanigheden

verhorende aangesteld

wesende ten minsten de

tijd van 5. jaaren in die

posten zullen moeten

verblijven sonder

verondert