closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Van Banda Den 31: Maij A:o 1733.

In hoffe uw Hoog Edelens geresppeceerde

letteren van den 16:' december des verleden

en 20 februarij deses Jaars voormeldene

extracten uijt de g’'Eerde brieven der hoog

Edele heeren W7„en ten genoegen b'antwoord

te hebben zullen wij overgaan met de

overgang tot het gepas„

„keerde en verandelde

na't afgad onser

verhandelen, ’t geen in dit gouverneur

laatsten

’t sedert ons Jongst eerbiedig schrijvens

voorgevallen is en van woorde g’oordeelt

werd uw hoog Edelens te moeten Com„

miniveeren aanvang nemende dat onse

retour van d’ Z: W:

op den 12.' septemb:r des verleden Jaars

gecammnett.

met de Chialoup Derenk na de Zuijt

wester Eijlanden uijtgesondene gecom„

mits: den vaandrig Frans Hendrik

Langert en den boekhouder Dirk

Bosch den 22:' november daar aen

^ voor de Comp: mede brengende

zijn geretourneert 51 8/5 picols wax„ 5b

schildpads hoorn, en twee mans slaven

door haar om dien oird voor de mede

gegeven Contanten genegotieerd ook

hebben gemelte gecommitt: aen ons

overgegeven hun rapport t welk

op den dag van hare aanlandinge

in ons dagregister g’insereerd en waer

verhaal van't geene

door haar ontmoet

in niets zonderlings aantemerken is

en vernomens

aen dien derd

dan dat de Chialoup van den mae„

cassaars burger adriaen schouten

op den 16:' Mey aan de noordkant

van't