close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69

Van Banva den 24:' Maij A:o 1730.

Zout en Peper te mogen erlangen,

alsoo zij aen dat hoog benodigt vaed

sel groot gebrek hadden en het daer

ter plaatse nit te bekomen was het

welke door den sergeant Hend:k van

Leeuwenberg bij zijn briefje van den

9: maart J„o leden aan ons geschreven

geconfirmeert wierd weshalven wij

ter vergadering van den 18:' deser dit

droevig ongeval in overweging geno„

de pautchall: den entrec

is met denodige levens

„men en volstrekt nodig g'oordeeld

middelen weder no

arouw gesonden

hebben om onse posthouderen uijt

hunne verlegentheijt aan levens med„

delen te redden na arouw te expedieeren

de Padjallang.

met 6720. lb

rijt 420 lb sout en 42. lb peper tot een

Jaar randsoen en om met eenen van

daar ovtehalen soodanige goederen

als na het verstreck van gem: ge„

committ:s mogten geborgen zijn

het welke wij de Eere zullen hebben

Eles

uw hoog Ed„s met het naschep

nader te communiceeren

Hed voorenstaande prinipaal

verhandeling van ’t geen

door de gecommitt:s om

die Eijlanden verrigten

t ongeluckig ongeval gem: Chioloup

aen bekent gemaakt

is

en volk overgekomen behelsende;

zullen wy al verder uw hoog Edelens

na onse verpligting ter kennisse

brengen