closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 2:' Meij 1734.

verkeren en gemelte goederen ter ver

en de gem: geveeren

bij de boeken elien andwoording bij de boeken te laten ennemen

mitsgaders met de dispositie in desen te

supersederen tot de komste van gemelte

na Choda banda met de manawokers

waar van wij goede gedagten hebben alsoo

gemelte Nachoda banda den gesaghebber

na het aangetekende bij ons dagregister

onder dato 28' april door een Cerammer

heeft laten aenseggen hij binnen kort de

reijse na Manawokam stond te onder„

nemen, wanneer wij uw hoog Edelens ge„

Eerde ordre by missive van den eerste

februarij Pass:o ten desen opsigte gehoor„

samentlijk sullen oblempereren en per

naesten nader verslag doen op welke

verrigtinge, en behandelinge wy hape

uw hoog Edelens gunstige approbatie

te sullen erlangen

Wij Zijn door den grote aangroeijen

arrest om geen rijst

aen de dienarin

den verkoop van rijst tegens de bepaelde

eenige setenen maer

rs

wel dondeperiq.

prijs van 37½ rd:s ’t last waar van de

teverkopen

voorraad na het g'adviseerde bij onsen

eerbiedigen sub dato 18:' aug:s 1732. nog

360. lasten groot en naderhand tot op

292: lasten /:daar van dan nog een

Jaar randsoen voorde besettelingen moest

bewaard