closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

Van Banda Den 31 Maij A:o 1755.

vergoeden om haar daar door wat

beter sorge teeoen dragen voor haar

heren en meesters goederen, gelijk dat

ook plaats heefd gehad omtrent den

onderstuurman Johannes Degraaf

over 2. p:s snaphanen 2: p:s pistolen en

6. p.s houwers terwaarde van ƒ 138. aen„

gesien dies bederf door zijn onagtsaem

en agteloos heid veroorsaakt was na het

aangetekende bij onse resolutie van den

18: deser maene meermelt.

Ter vergadering van den 13. december

de gesloten negotie

boeken gaen met

a:o pass„o de ander ult=mo augustus

dedaar toegeho„

rende passeeren

Jongst leden geslotene negotie boeken

overt

geresumeert ende daar nevens overgelegde

winsten enkomsten waar na deselve

gesloten zyn nagesien wesende gaende

selve in een appart kasje metdordinaire

bijlagen daar toe relatief tot uw hoog

Edelens over waar uijt uw hoog

Edelens des gelievende zullen komen

te blijken dit gouvernement het Jongste

boekjaar door de verminderde tslands

in komsten ƒ 5804: 14.— en de vermeer„

ƒ1498:15; is dit gou

vernem:t meerder

„derde lasten tot ƒ 943: 1: 8: een somma

dan voorheden

van ƒ1498:15: meerder dan ’t boekjaer Jaar veragterd.

bevorens veragterd is gelik dat uw

hoog