closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31 Maij A:o 1732

om nu aan tetkonen waar uijt

deses vermeerderde last posten ten

bedrage van ƒ 14380.6: en de mindere

slands in komsten ter somma van ƒ 5804:14:—

hervoorkomende zyn zoo zal den on

2

der getekende een begin maken met.

Condkosten van guarnisoen

11

ƒ 5947:4. ontstaan buijten en behalven

het guarnisoen sterker dan a:o pass„o ge

weest is, uijt de duure Javains ryst die

gedurende dit boekjaar aenderandsoensten

verstrekt als mede de vyf laesten maanden

op de komene qualificatie van haar

Eelhens de wege regeringe van nederlands

Jndia negen Ed vleesch en speck

instede van 6. aan dewal bescheydene

sComp:s dienaren uijt gereijkt is.

Ordinaire ongelden ƒ320:7:- dese

vermerdering is henkomstig uijt een

noodwendige verstrecking van diverse

ombagts gereelstz: en andere materialen

ten dienste verscheijdene werken als

mede het baskruijt op de begrave„

insse van den Heer gouverneur

van Ops: /:Z: G:/ verschoten

Roswitaels