closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87

Van Banda Den 31: Maij 1733.

Hospitaals ongelden ƒ1114.6. 8. t geen

dese recq: met die van ’t voorgaande Jaar

excedeerd komt voort, dat 'er desen Jare

meerder impotente int hospitaal ter eure„

ring geweest en dat er 5. p:s dekens gecattoe

neerde mitsgaders ƒ 155:—:— aen medikamenten

meerder dan ’t gepasseerde boekjaar ver

„strekt zyjn en eijndelijk dat de impotente

gedurende de Jongst gepasseerde twaelf

maenden Javaense rijst die veel duurder

dan de maccassaerse is gegeten hebben.

Slaven ongelden vermeerderd tot

ƒ537: 18. is voortkomende dat desen

Jare veel minder quantiteijt specerijen

dant gepasseerde boekjaar zijn afge„

scheept en uijt dien hoofden de Coelij lonen

die dese reecq: werden ten faveure ge„

„bragd, veel mieer komen te bedragen

als mede geduurmeld dit boekjaar

Javoense rijst aen sComp:s lijx- Eijge„

nen is verstrek en eijndelijk dat dese

reecq: ƒ76: 10: wegens gevallene ongelden

op 2. stux van hier gefugeerde en op

amboina op gevatte sComp:s lijx Eijgenen

heeft moeten dragen

Condemnatie reerq: ƒ 1011: 4: ded is

onvermiijdelijk