closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 2: Maeij A:o 173.

onverwijdelijk en komt nergens anders.

doorvoort dan door de Tuure Javaense

rijst de ƒ 99: 8: 5: ’t last komt te bedragen

dewelke dit boekjaar aen de gecondemneer„

„dens is verstrekt als mede ’t schraal ge

wasch ders peurijen waar door de

Collij lonen ƒ 172: 10: vermindert zijn.

Timmergie en reparatie reecq: ƒ 5455: 6:8.

dese vermeerdering heeft zijn bescheijd als

ten principale. ontstaande door de nood

wendige reparatie ten Comptoire Hollandia

aen de bouw-valige logie en verdere

'sComp:s gebouwen ten bedrage van ƒ4266:16:8

gedaen, en t vernieuwen van de zolder

boven sComp:s wasten kamer aen ’t

hoofd Comptoir mitsgaders t repareren

van twee schafhuijsen voor de mililairen

op de puncten Delft en Zelandia binnen

’t Casteel nassauw:

Hier mede dan aangethoond hebbende

de oorsaak van de veragteringe deser

boven gespecificeerde ses last posten

tesamen bedragende ƒ 14380. 6.

Zoo staat aangewesen tewerden waar

uijtt de verminderde slands enbasaers

inkomsten