closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31:' Maij A:o 1733.

derwinsten werkstellig werden ge

„maakt.

Onder dato ult„o maart Jongst leden is

het afschrift vant

door den gesaghebber sterd bediente aan

generaal transport

lege hier neevens.

uw Hoog Edelens gerespecteerde ordre

een behoorlyk transwort van alle sComp:s

rheele effecten tot de hoofd administratie

gehorende aen den p„l hoofd administra

teur Jacobus angier gedaen waar van

het afschrift hier nevens legt zijnde

aanwysing der daar

b' ontwaarde min bij den gedane Confrontatie devolgende

derheden

minderheden bevonden teweten

3605: lb rijst Java in 2/3o peen verthier van 180257½ lb rek:t 2 p=r C=to

5852.- maccass=se ¾ _=o 259289 2/3 2: 8: s:

_o

86 2/3 tarev zourato ½ _:o 4258: 2. d. rm

84- d:o beng.s . 7/m„ _:o 4200. - 2: d:o n=to

235.- padij manad:s 1/1 _:o 11670. 2 d:o r„m

164.- zout.

. . . /4 _:o 5479. 3. d:o f„s

6:- Peper . . . 4 _:o 623. 1. d:o

69.– iser in soort„ /m„ _:o 6972. - 1 d:o

Welk een en ander wij ler vergadering

de apsuw hoog Ede van den 29:' deser als den ordinaire

dens apprabaten

afgeschreeen zyn

tapt niet excederende op uw Hoog Edelens

nadere en gunstige approbatie op de

winst en verlies reecq: hebben laten

verEffenen

Jngevolge