closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31: Maij 1733.

bequame geweiren voorsien mitsgaders

op de twee volgende bodems verveeld zijn

zoo volgt.

op Hogenes

3. personen teweten

1. p:l assistent

1. Corporaal, en

i1: Zoldaat.. / ueprotenten

op Doornik

4. personen als

1. baas schip timmerman

1. onderstuurman

2. zoldaten empotenten

_o

Waar van de noemrolle met en benevens

de b'andwoorde bevindings op de zoldij

overgaeneled ppieren

boeken door den guarnisoen boekhouder

op gemaakt onder de bijlagen overko

men terwijl de b'andwoorde bevindingen

op de negotie boeken van de Jaren 17 23/24.

tot 1732 door het volhandig werk en

grasserende ziektens niet in gereetheyt

hebben konnen gebragd werden mets„

„gaders met ’t schip in de augustus staen

tevolgen zoo gaat al verder buijten de

hier voortvaarts gemelte negotieboeken

met de papieren daar toegehorende onse

provisionelen Eysch van Contanten Coop

manschappen en andere behoeftens die

Wy