closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31: Maij 1733.

zullen over komen, inwiens hei„

lige prosextie wy uw Hoog Edelens

illustre personen en regoringe bevelen

en dese voorjegenwoordig af breken

mitsgaders na Eerbiedige salulatie en

diep schuldigen eerbie verblyven

/:onderstond:/ Hoog Edele Erntfeste

gestrenge groot agtb: manhafte

wijse voorsienige seer genereuse

Heeren /:lager:/ UW Hoog Edelens

onderdanige en trouwschuldige

Dienaren /: was getekent:/ N:s Nicolai

J„s Augier M„r Lelivelt P: S: Ren

„net L„s Welman A: Orans /:in

margine:/ benela in’t Casteel nas

Sane den 31: Maij A:o 1733.

Secreet:

Batavia.

Aan Zijn Edelheid den Hoog Edelen Heere

M„r Dirk van Cloon

Gouverneur generaal ende Edele

Heeren raden van

Nederlands

Jndia.

Hoog