close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Van Banda Den 31. Maij 1733.

bodem agter 18. en voor 16¼ voe„

„ten diep gaande is gelyk het indesen

geslotin origineel Rapportje aan

den gesaghebber deser provintie ver„

meldende zy in middens nemen wij

ganto nedrig de vrijmoedigheid met

respect ons in alle onderdanigheeden te

noemen /:onderstond:/ Hoog Edele ge

„strenge groot agtb: manhafte wel

wijse voorsienige, genereuse ge„

biedende Heere en Heeren /:lager:/

VE: Hoog Edele gestrenge groot

agtb: gants nedrige Trouschuldige

en gehoorsame Dienaren /: was

getekend:/ P: S: Rennet L Welman

A„n brans J=bes Le Borgine

secretaris /:in margine stond:/ Jn't schipt

Doornik Zeylende van d banse

Reede 'T louthoinse Canaal uijt

adg 3.' Maij 1733.

Rapport aan Den E: E:

heer Nicolaus Nicolai

gezaghebber Deser

Provintie.

E: