closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 241:' Maij 1733

E:E Heer

wy hebben in gevolge deveel gerespecteerde

en g’Eerde bevelen den Edele groot agtb

gebiedende heeren seventheenen int patria en in

naarkominge van de seer eerbiedige ordre gem: bi

missive van Haar wel Ed:le de hoge indiasche

regeringe tot batavia sub llaco Primo februarij

ab: pass:o aan dese regeringe geschreven den

bodem Doorink thans van hier Batavia

waarts vertreckende behoorlijk gevisiteerd

Edog geen particuliere goederen voor so

verre hebben kunnen na sweuren daar

inne onderkt sijnde ’t gem: schip voor

16½ en agter 18. voeten diep gaende sulx

wi hier mede vertrouwen de veel ge„

venereerde intentie van wel gem: Edele

groot agtb: heeren te hebben volbragt

terwijl wij voorts met agting blyven

/:onderstond:/ E E. Heer /:lager uEE:

onderdanige en gehoorsame Die

naren /:was getekend:/ P: S: Remiet L„s

Welman H„k brantsen J:s Leborque

secretaris /: in margine:/ Jnt schip Door

„ink Zijlende van de bandase

rheede T louthairse Canaal uijt

den 3:' Maij a:o 1733.

Sondag