closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

verstrecken 15. lb rist en daardoor

ontwaard, dat den voorraad die toen

maels nog in een quantiteit van 360.

lasten bestand ongerekend het geene

voor de randsoensten in een Jaer

na de ordre van haar hoog Ed:

moet bewaard werden door gen:

verkoop in den tijd van maenden

was vermindert tot op 292.. lasten

waar mede sijn E: verklaarde op die

wijse het niet langer te konnen gaen

„de houden, en dat ook daar en

boven het gem: graen thans by de

particuleere kandelaars door den aen

breng van 74. lasten uijt Amboina

en maccassar voor 55. rd.s ’t last

te bekomen was overwelke bekent

making niet aendagt gedelibereerd

Zijnde is een parig goed gevonden

geen verstrecking van rijst uijt

sComp:s pakhuijsen aan d’ ingese„

„tenen meer te doen maer aen de

Perckeniers voor haar slaven by

gem: verkoop in diervoegen te Conti„

„nueeren tot soo lange dat van gem:

naburrige gouvernementen grooter

ontset bekomen sullen hebben

Eijndelijk door den protenpore

gesaghebber