closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1738.

Dingsdag den 21. october A„o 1752

savonds ten vyff uuren poli„

„ticque vergadering absent

den Coopman en Poulo aijs

opperhoofd Jacobus Augier

en den onder d: en hoofd

tot waijer Louis welman

beijde door inispositie ter

Hunner Comptoiren.

Na aanroestinge van GodesH: naem

is aanvankelijk, op de propositie van

den Protempore gesaghebber besloten

de percq„ t ordonneeren, om de noten

musschaten die den gewoonen tyd op

de parreparras tedrogen gelegen heb„

ben en na d'ordre door den boschwag

ter gevisiteerd zullen zyn te ontbol„

steren en aan d EComp: te leveren of

de naarvolgende datums als van ourien

op den 8., waijer den 9: Lonthoir en

p„l aij den 17:' der aanstaande maend

december.

waar na gelesen sijn twee verkla

ringen ten blijke dat ten Eijlande

rosingam op een aangebragte quan

„tileijt van 4. lasten rijst maccafs:

4. maten of 266 2/ b en ten Compioire

Hollandia op honthoir 7. maten