closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 175.

of 466 2/3 lb op een veelheijt van 10. lasten

te kort uijtgelevert sijn, het welke

p=r C=to en rekende is en welk

eerste door den sergeant Commandant

bij briefje van den 18:' 7ber: en het laatste

door het subaltherne hoofd ten gem.

Comptoire by schrijvens van den 3.' xber.

versogt wierden op de winst en verlies

reeq:t temogen afschrijven, waar over ge„

bespigneert en in aanmerkinge genomen

sijnde dat ’t eerste niet alleen seer veel

is maar ook by de gem: Verklaringe

nog door de geene die het aangaet geen

de minste redenen van gem: excessiven

onderwigt werd gegeven over sulx

is met gemeene stemmen goed gevonden

niet meer telaten valideeren als 1. p=r C=to

en het resteerende sijnde 1¼. p=r C=to P:s op

het eerste bedragende ƒ 5:7: 8. doorde

stuurman van de pandchialling D' Kraaij

Johannes de Graeff en het laatste

sijnde p=r C=to monterende ƒ 6.—.- door den

quartiermeester op de pantchialling D'arouw

Etman Creetsz: /: die niets d’indispositie

van den daar op bescheydene stuur

man Hendrik vale gem: togt gedaen

heeft /: aan d’ EComp: tegens uijtCoop:s.

prijs te laten vergoeden, en hunne

Zoldij.