close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0134

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21: Maij 1733.

Zoldij reecq: voor t bedragen van

dien te doen belasten, om haar daar

door inden aanstaande wat beter

sorge te doen dragen in het vervoe„

ren van sComp:s provisien na de

buyten Comptoiren

Laastelijk gaf de protemoore gesag„

„hebber de leden des raads te kennen

dat van meeninge was met dit mooien

handsaam weer, ter voldoeninge aen de

gevenereerde ordre der hooge Edele

Heeren 17:en in't Patria en haar hoog

Edelens tot Batavia, op overmorgen

een begin temaken met het visiteeren

der percquen en opneming van sComp:s

rheele Effecten en gebouwen in dit gou

vernement en tot sijn E: assistentie mits

de indispositie van de leden, mede te

nemen, den p„l secret:s deser vergadering

Pieter van beuning en den Cassier

Jacobus Dadelbeek en op dat alles in

sijn E: absentie ordentelijk soude mogen

toegaen oordeelde sijn E: noodsakelyk

tesijn het gesag soo lange overtegeven

aen den Capitain otto twalt koolwager

en den Coopman en fiscaal Nicolaes

Bormeester gevende aen haar lieden

over, een door sijn E: en gereetheijt

gebragte