close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0137

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

Banda onder dato

Dan

31

Mai 1733

Op de administratie van

den opperstuurman en werf,

meester Hendrik Janstz

van Esten

lb gesorteerde spijkers op een ver„

78.

thierde quantiteit van

4022. lb te kort bevon„

t p

den

ren.

2.

p„r C:S:

paard ’t welk door onder„

p:s hengst

1.

dom om tot eenige diens

ten meer gebruijk tee kon

nen werden onbequam

geworden is

Op de smits winker

onder

Verantwoording van

Baa.

Cmith Ian Vervis.

p=rC:t

n:

rek 5.

¼ lb Coker op. 5 lb.

.

4.½ sloot plaat„ 83. „. m meer gem: tyd

6.

S:

verstrakt soo aen

1122. ijser . . 8631½ vijsel roest als —„

13

kamer slag verloren

4.½ stael . . 114.- „:

4.

2.— Lood. . 75-

3.

nass=e

/:onderstond:/ Banda Jn 't Casteel

adt 21. october 1732. /:was getekent

N„o Nicolae

Op welke memorie en gedane verand

woording met aendagt gelet wesende soo

is na voorgaende deliberatie een parig

goed gevonden het onbequame paert van

de stal te hagen en 't selve neenst ver

dere te kort komende als den gewonen

taxt niet excedeerende ter g'eerde approbatie

van haar hoog Edelens op winesen

vverbes