closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' May 1735.

Z„t w:r Eijlanden gehouden welke verstaen

zijn bij het dagregister te infereeren.

Bij dese ocagie door zijn E ook

gesproken sijnde den tijd tot de

gewoone bekruijssinge op de bouginee

sen, boetonse Maccassaarse en andere

ongepermitteerde swervens om d’ Z:t o:n

Eijlanden sterk begon te naderen en

dat tot ’t doen van deselve thans net

meer gemist kouden werden dan de

„pantjallange

Cobicelherst, D' Kisser en Jntre, om reden

de Chialoup de Reuk eerstdaags

op de balken ter vertimmering

gehaeht en gevolgelyk D' Bierkan

aen gehouden diende te werden tot

een transport kieltje voor de ge„

committ: soo is na overweging geet

gevonden gem: wantchill:s derwaerd

tesenden en de stuurlieden bij Jnstruc„

tie te ordonneeren direct de steven

na de negorij Killiloeboe gelegen

even bewesten kessing op Cerams

Cust te wenden, en aldaar te ver

nemen na een annachoda banda

die volgens, getuijgen is van den

Jnlands burger vakher Simonsz:

na ’t aengetekende ter resolutie van

den

5