close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Van Banda onder dato 31:' Maij 1738.

den 28. Julij des voorleden Jaars van

het Eiland mannawokam gehaett:

soude hebben twee dreggen en twee

metale bassen met haar Camers welke

hy beloofd hadde herwaards te sullen

brengen en d’ EComp: over tegeven

’t geene tot nog toe niet en is geschiet

mitsg:s bij ontmoetinge van den selven

annachoda na gem: goederen en de

redenen waerom hij nagevolgen zijn

belofte niet herwaarts komt vragen

Item bij onwilligheit soo tot d’overgave

van geciteerde goederen dan wel tot

zijn herwaards komste de gem: dreg

gen en Cammers op een beliefde wise

van hem afte vorderen, onder betuij

ging van sComp:s genegenth:t therw:

en al met eene in stilte te laten ter

nemen of aldaar ter plaatse geen

meer goevoren van de door de man

„nawokers verbrande pantchialling

Nova Hollandia gevonden werden

en soo Ja onder wier deselve be„

rustende zijn

Waar na gelesen is een verkla

ring door den Coopm: en ondersteld

hoofd ten Eylande ag Jacobus angier

neerens sijn brievje van hedigen datum

aen