close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0141

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Van Banda onder dato 31:' Maij 1738.

den 28. Julij des voorleden Jaars van

het Eiland mannawokam gehaett:

soude hebben twee dreggen en twee

metale bassen met haar Camers welke

hy beloofd hadde herwaards te sullen

brengen en d’ EComp: over tegeven

’t geene tot nog toe niet en is geschiet

mitsg:s bij ontmoetinge van den selven

annachoda na gem: goederen en de

redenen waerom hij nagevolgen zijn

belofte niet herwaarts komt vragen

Item bij onwilligheit soo tot d’overgave

van geciteerde goederen dan wel tot

zijn herwaards komste de gem: dreg

gen en Cammers op een beliefde wise

van hem afte vorderen, onder betuij

ging van sComp:s genegenth:t therw:

en al met eene in stilte te laten ter

nemen of aldaar ter plaatse geen

meer goevoren van de door de man

„nawokers verbrande pantchialling

Nova Hollandia gevonden werden

en soo Ja onder wier deselve be„

rustende zijn

Waar na gelesen is een verkla

ring door den Coopm: en ondersteld

hoofd ten Eylande ag Jacobus angier

neerens sijn brievje van hedigen datum

aen