closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1733.

aan den protempore gesaghebber

gesonden; Continurende den ontfangst

van 10. lasten rijst met den min„

wigt van 332 2/3 lb of 5. maten van

66 2/3 lb ider ’t geene 1. pr C=to rekende

is onderversoek gem: ondermoet op

de winst en verlies reeq: te mogen

afschrijven; waar over gebesoigneerd

zijnde is uyt oorsaak dat de willa„

gie gering is goed gevonden sijn ver„

„soek onder de g’Eerde approbatie van

haar E:s t accordeeren

Ook is op het versoek van den

quartiermeester Battiaen van wermer

goed gevonden sijn lijf eijgen soemoet

_o

van Maccasser door den Agtb: raad

van Justitie deses gouvernements in

dato 5.' 7ber: d’ lb: 1729. onder meer

andere straffen voor den tijd van

drie Jaeren in de ketting geklonken

en sodanig ten arbeijd gesteld te werden

gecondemneerd zijnde van die bonden

te relaxeeren, om redenen de tid sijns

bans g’Expireerd is.

Nog is instede van de ter resolutie

van den 28:' Julij tot matt:s gedegradeerde

geregts boar Jurgen Poondors goed

gevonden uijt de geene die daar om

versoek.