closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij

Jn voege dat beter bij de tafel van vergelyking

int vervolg aengewesen werd.

Nader aenwijsinge

Lasten

dit Jaar.

minder. minder

Zoldy van guarnisoen

a:o 17

2/3 ƒ101595:4.

17

3/31 109849:5:

.

ƒ 8254: 1

mandkosten van guarnisoen.

17

3/3r 59167:5:

8

173/¾ ƒ53220: 4. a1591.

4:

i

ordinaire

.

3/3r 10015:4: 8:

17

½„ 9694:17:8„ 320:7:

fortificatie

17

3/3 r 125:9: 8:

17

2/30„ 382:18:—

ƒ 257: 8: 8

ongelden.

Hospitaels.

17 23/3â 4225:5:—

17 3/3 3110:18:8„ 1114:6:8

extraord: . . . .

17 23/32 892:—:—:

17

3/51 1812:17: —.

ƒ 920:17:

772:15:

slaven . . .

1

17 3/ ƒ 240:17:— 531:18:

17

3/50 4365.14:8

Condemnatie reecq.

17 3/2„ 3354:10:8„ 1011: 4.

Chiall: Z:o &„a ongelden

17 3/50 8093: 4.

1739/3 9227:10:8

ƒ1434:6: 8

17 2/32„ 7643:12:8.

timmert en repar: reeq„

17 3/3 2188: 6:—„5455:6:8:

17

3/¾r 333:14: 8

scheeps onkosten

39„1052:13:8.

17

1 718:14.

17 23/32 1647:4:8

scheepszoldijen

90

17 1/31 3799: 2:—„

„2151:17: 8:

addeert.

ƒ14380: 6: ƒ13437: 4: 8

substraeert

„13457:4:8

verteerd dit Jongst Jaar meerder lasten

ƒ 943:1: 8

Transportere . . . . . ƒ2943: 1: 8:

133

a:o 1733.