closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vananda onder dato

Mar

1733.

51.

a

r

E:

Transport

ƒ 945.

voordeelen

der Jaar

slaus inkomsten a:o 17 23/32: 15964:16:— meerder

minder

17 3/3 21769:10:—

ƒ5804:14:—

winsten.

17: 2/3ƒ 45075:15:8

17 3/2 39775:——„ 5300:15:8

de bazaar

17 23/32 184:10:

17 3/31 236: 5: —„

ƒ 51:15:

addeert.

ƒ5300: 15:8: ƒ5856: 9:—

substrakeert

ƒ5300:15:8

resteerd minder voordeelen

anno stantij.

ƒ555:13:8

Somma de veragtering in dit boekjaar.

ƒ1498:15:

Om nu aen oentelhoonen waar uijt deses

vermeerderde last posten ten bedrage van

ƒ14380:6: en de mindere slands mevinsten

ter somma van ƒ5304:14.- her voor„

komende zyn, zoo zal den ondergeteken

„de een begin maken met.

Mondkosten van guarnisaen

ƒ5947:4:

Ontstaen buijten en behalven het guar„

nisoen Sterker dan a:o pass„o geweest is

uijt de duure Javaens rijst die geduuren

de dit boekjaar aen de ran Coenisten

verstrekt als mede de vyf laesten maen

den op bekomene qualificatie van haer

Ed: h:r de hoge regeringe van nederlands

Jndia, negen Ed vleesch en spek instede

van 6. aen de wal bescheidene sComp:s

dienaren uitgereikt is:

ordinaire ongelden

ƒ 320: 7:

Dese vermeerdering is herkomstig uyt

een noodwindige verstrecking van dwerde

ambagts

Transporteere . . ƒ6267: 11:

1:

8.