closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

ƒ6267: 11:

P„r Transport

ambagts gereetsz: en andere materialen

ten dienste verscheijdene werken, als mede

het buspoeder op de begravenisse van den

heer gouverneur van Ops Z:9: /: ver„

schooten

Hospitaals ongelden

ƒ 1114: 6:

8.

'T geen dese reecq: met dee van ’t voor„

gaende Jaer excceert komt voor t dat

'er desen Jare meerder impotente in't

haspicaal ter Curering geweest en dat

er 5. p:s dekens gecatt:s mitsgaders ƒ155:

aen meditramenten meerder dan t gepas„

seerde boekjaar verstrekt zijn, en Eijnde„

lijk dat de impotanten gedurende de J„o ge„

pass„o ½ aanden Javase rijst die veel

duurder dan de maccass:e is gegeten hebben

slaven ongelden vermeerdert tot

531:18.

Js voort komende dat desen Jareveel

miinder quantiteijt specerijen aan het

gepasseerde boekjaar syjn afgescheept

en uijt dien hoofde de Coelij lonen die

dese reeq: werden ten faveure ge

bragt veel minder komen te bedragen

als mede gedurenge dit boekjaar Ja„

vaende rijst aen ’sComp:s lijv-Eijgenen

is verstrekt en eijndelijk dat desen reeck:

ƒ76:10:- wegens gevallene ongelden op

2 stux van hier gefugeerde en op

Amboina opgevatte 'sComp:s lijv„

Eijgenen heeft moelen dragen

ƒ10.14.

Condemnatie reecq

4:

Transporteere

. ƒ 8924:

19: 8.