closeTerug naar inventaris

Transcriptie

139

, a:o 1733

Van Banda onderdato 37:' Maij

Dirk Raap van amsterdam in den

Jaere 1724: in Jndia aangeland en 1728. als

pennist alhier ten insigten daar inne ge„

noegen geeft mits tijds expiratie van lands„

passact met ƒ.12.- .- tot adsistent absolut

met ƒ24. voor vijf Jaren

De Corporaals fieke arentstz: van

leuwaarden Hendrik visvliet van

amsterdam en Evert kneppen van so„

lingen nu eenigen tijd als sergeanten

in stede van de na batavia verloste

Cornelis Jansz: letthard, Engelbragt

pauw en Johannes van den berg ten

genoegen g’ Emploijeert sijnde mits

tijds expiratie tot zergeanten absoluit

met ƒ20.- ter maend voor drie Jaren

mitsgaders de zoldaten Jacobus de

lange van sgravenhage hans Lourens

van Coppenhagen en Jan Blank van

beyleveld eenigen tijd den dienst van

Corporaals herwaards waargenomen

hebbende op hunne versoek en tijds

Eijndiging tot absoluct Corporaals

met veerthien guldens mede voor

drie Jaeren

Edert hendria . . v. amsterd:t C:s timmerm: met ƒ 34: tot ƒ4

mitsgad:s de neevens

gem: na’t reglement

d.o

Jacobus de Jong . .

_:o 32: „58. verselert

kolliger Jansz. noord„ dort hem _:o 24. 1„30

verle