closeTerug naar inventaris

Transcriptie

141

Van Banda onder dato 31:' Maij 173.

Aijen waijer den Coopman

Jacobus Augier en onder

d:o Louis Welman mits

hunne aanwesen op de

Comptoiren

Aanvankelijk wierd door den protempo„

„re gesaghebber geproviceerd een extract

uijt de kerkelyke resolutie en dato 22:'

dexember 1732. genomen luijdende woor„

delyk aldus

Extract Concept over

het gebesoigneerde in

Kerken Raade gehou„

„den in Banda op

'T hoofd Comptoir Neira

op

Maandag den 22. december 1732

waar overmede binnen gescheld wierde

Hendrik Pietersz: van Amboina school

„meester van Ourien, gedeporteerd van

wegen zijn godloos en ergerlijk leven

in desselvs plaats beroepen eenen Ja„

hannes Martensz: op approbatie van

d’ E E: Heer N:s Nicolai protempore

gesaghebber deser Provintie benevens

zijn E: raad /:onderstond:/ dit alles

in’t naem en order van desen kerken„

„raad /:was getekend:/ D' Boutekoe,

waar