closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24:' Maij A:o 1737.

roeland barendsz. v: dockum f:s timmerm: met ƒ 22: tot ƒ 28:

Paulus blok . . genth r: slotemaker 14: 20:

Jan Mulder - . galera zoldaat 13: 14

pieter van den bos„ meekelen _:o 13: 14

wouter davilsz: breda _:o 13. 14

Jan Wetteling . - noordewal matt:s 11. 13

amoterd: _„o 11. 13.

ari verdoes

Jan brouwer . . . Experden _:o 10: 12

Cornelis Jansz: W: denhelm„ uijt tweeshuijs _:o 9: 11

Cent willemsz decher„ oud bij erland zoldaat 9 11

philip Looman . alphen _:o 9. 11.

alle onder een nieuw drie Jarig verbang

med:o deser ingaande, mitsgaders.

Hendrik van Der Heijde van

amsterdam Jange met ƒ5. tot matt:

met ƒ9. op syn lopend thien Jarig

verbond /:onderstond:/ aldus gedaen

en g’arresteerd tot Banda Jnt Casteel

nassauw dag maand en Jaare

voormelt /: was getekent:/ N:s Nicolae

O: E: Coolwagen N:s bormeester, M:

Lelivelt en A: D: walsche.

Donderdag den 26.' febr: 1733

Politicque vergadering 'savonds

ten ses uuren absent De

ondersteld hoofden van

ay