closeTerug naar inventaris

Transcriptie

145

Van Banda onder dato 2:' Maij 1735.

liggen en betalen een geregtelijke derde

pant

Eijndelijk zijnde ondergenoemde

persoonen op hun daarom gedaen ver„

„soek en volkomen tijds exerpiratie in quo„

liteit en gagie verhoogt geworden onder

een nieuw drie Jarig verband primo

iaart aenstaande ingaende.

Michiel Christoffel Pieter Penninge,

en Hendrik met winnende 11. guldens

ter maend hebbende nu eenige tijd den dienst

als p:l Corporaals ten Comptoiren Lonthoir

en waijer in stede van de Batavia

_o

verloste e: Hermanus Hermanust

Jan Fredrik Bent en den overledene

d:o Johannes Fabrij ten genoegen waer

genomen werden gten dien insigten gewor„

dert tot Corporaals absoluit met ƒ:14.

ter maend.

Cornelis van oort van Zegjts matt:

wimd J:8: eenige tijd als Constabels maet

g’Emploieert zijnde en daar in genoegen

gegeven hebben werd om die reden ge„

vordert tot Constabels moet met 14. gul„

dens ter maend.

Willem Vink.. huijstimmerm: van ƒ.13 tot 20.

Cornelis verstapfen zoldaat „. 9. 11.

David