closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 173

Davidde vos. matt:s van ƒ:9: tot ƒ 11.

frans De steur.. _.o

„9: „. 11

Connesis Jacobus berghout _:o 7: 9:

Laestelijk is de Javann anga dita, bij

vonnisse van heeren scheepenen tot

Batavia en dato 10. xber: 1704. voor

den tijd van 6: Jaren alhier gebannen

zijnde op zijn versoek en mits ruijme

tijds expiratie gerelexeerd en apvrije

voete gesteld /:onderstond:/ aldus gesaen

en g'arresteerd Tot Banda Ju't

Casteel Nassauw dag, maand en

Jare voorsz: /:was getekend:/ N=r

Nicolae O: E: koolwagen N:s bor„

„meester M„r Lelivelt en A„m Dewal„

„sche.

Vrijdag den 27 febr: A:o 1753

politsique vergadering swcor„

„gens ten agt uuren, absent

de Hoofden van P„lo aij

en waijer den Coopman

Jacobus Augier en onder

d:o Louis Welman mits

hun aanwesen ter gemel„

te Comptoiren.

Den