close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0163

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

149

Van Banda onder dato 3: Maij 1730.

„schelpen als aldaar te bemagtigen sullen

zyn, soo is daar op nagesien en door bla„

dert het rapport der Jongst van daar

geretourneerde gecommitt:s den vaandrig

Michiel willig en adsistent Johannes

Justinus de Kester en uijt het selve in over„

weging genomen.

Eerstelijk dat den orankai tot Theuwer

laflaf op de vrage van de gecommitt:s na

fyn svaders verbond brief g’andwoord heeft

deselve nevens de rotting al over 5 â 6 Jae„

ren of kort nat overlijden van gem: syn

vader na banda was gesonden

Ten tweeden dat met de meesters

woning tot wannneer alle iogelyke spoed

stond gemaakt te werden als mede de ge„

Committ:s den Zergeant de Jalij Culture

en het ontdeeken van batoe poong„

en swart Ebbenhout aen gerecomman„

deert hadden

Ten derden het versoek van den ser„

geant Hendrik van Leuwenberg om met

eenige bieen parrings, en momans tot

het inruijlen van Caret mitsgaders in

stede van de gesondene musquetten met

suaphanen en een kleene verstrecking

van buspoeder tot defentie voorsien

te mogen werden

Ten