close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0164

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 37: Mi 173.

Ten vierden dat de vierschoolmeesters

Corporaals en soldaten tot Atrouw bescheij

den in’t aenstaende Jaar ider een gecat

toeneerde deken en gem: krijgsknegten

daar en boven nog een gingam pinassa

bi haar goede maenden, mitsgaders den

p„l Corporaal tot trouw Johannes quant

en den opsigter over de Coffy thuijnen

fredrik valentijn de vries om de ab„

soliite qualiteit van Comp„l Jtem den

Zold:t Paulus Croese een acte van ver„

betaringe te mogen erlangen versoek

quamen te doen

En laastelijk dat de gesamentlyke

lands grooten insteerden om hemne alhier

in Condemnatie sijnde landsgenoot Robo

genoemt weder te mage Erlangen en na

syn land gesonden werden

waar op voor af goed gevonden is,

als gecommitt:s met de Chialloup de

bierkan na derwaards tesenden dien

vaendrig michiel Willig en den adsis

tent gerard van Jsegem

vervolgens eenstelik het voorgeven

van den oronkaij Laf laf te laten

nasien en het selve waar bevindende

hem als dan een acten van authorisatie

toe tesenden

Ten