closeTerug naar inventaris

Transcriptie

155

Van Banda onder dato 31:' Maij 1753.

micheelsz: op den 7.' maart des Jaars

1730 door den agtb: raad van Justitie

alhier gecondemneerd zijnde voor den tijd

van drie Jaeren aan de gemeene werken

te arbijden en gebannen te blijven mits

de tijd sijn 'sbands weder gerelaxeert soo

mede de mattroosen Claes meijer Pieter

van veneding Cornelis Willemsz: Krijn

mattheusz: Jacob Adriaansz: Willem

Theunisz: 't Smith en Jan Eijsschen die

weder in ’sComp:s dienst aengenomen ever„

den voor hare oude gagie als de eerste

voor ƒ5: de twee en derde voor ƒ7: de

vierde vijfde en seode voor ƒ. 8.- ende laeste

voor ƒ9:- termaend.

Eijndelijk sijn de ondervolgende Hers:

nets tijds Expiratie in gag: verhoogd na

mentlik.

Coruelis van oort vanzeijts mattroos

die eenige tijd den dienst van Constabels

moet ten Casteele Belgica in stede van

den na batavia verlosten karel kruijs„

„berge waargenomen heeft op zin ge

doen versoek gevordert tot Constabels

maet met 14. guldens.

Willem vonk van winten borg huijstimmer

„man in gag: verhoogt van ƒ13- tot ƒ20.

glande