closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 175:

glande latalje van roon in noormandien

hermanus smcts van lenmip Matthijs

Christoffelsz: van Leyden en Pieter

Henning van Leijden werden een in„

sigte in een geruijmen tijd den dienst

van p„l Corporaals instede van de over„

dos

ledene d„o Lambert hoppenbrouwer

en Jan Christostel mol mitsgaders de

Oost

naar Batavia verloste d„o kermanus

hermanusto: en Jan fredrik Bent

tot goed genoegen waargenomen hebben,

gevorderd tot Corporaals absoluct en

tot 'Egelegd de gag: van 14. guldens ter

maand

David Johannes van banda, schoot,

meester van rd:s 3. tot rd:s 6:

Johannes Martijn van banda werd

bij desen op het voortdragen van den

Eerw: kerkenraad als schoolmeester

in den dienst aengenomen met een be„

soedinge van drie rx: 's maands alle onder

een nieuw verband van drie Jaeren

Abraham Eerlijk Conp:l van 14 tot 16: voor 1: Jaeren

Hendrik Krooneveld

Pieter framwis KokJZoedaet voor ig geld: gecontuuneert

Hendrik flame . . .

Zold:t van 13: tot 14: guldens

otto Willemstz:

Maximuliaen de valkenier)

frans