closeTerug naar inventaris

Transcriptie

157

Van Banda onder dato 31:' Maij 1753.

zold:t van 13. tot 14 guld:s

frans Bekker.

7

Jan Jansz: van der by

i

Jacobus Carolus montjen

Jan babusta Brand

Pieter stateus

anthoniij minijole

Nicolaes Jansz.

zold:te van 11: tot 13 guldens

Jan Hermans: Broek

Pieter van Eele

Jan Weeke

Robbert Bouihard

anthonij areelijn

Hendrik doornhegge

Jan wel

Jan goorden Loenhout

d:o 10: 12: _:o

Claes Pijl

Cornelis van Stappen

_:o 9: 11. _:o

Jan Erpken

Dirk van rosemalen

fondert Willemsz:. - .

1 zaldt v. 9 lot 11. guldens

Jan Christaffel groen

Jan Lovenyj

Jacobus groenewegen

dirk Martensz:

Pieter Scholts.

matt:s 11. 13. _=o

2

Davie de vos

_:o 9: 11: _:o

frans de stours

Cornelis Jacobsz: berghout _:o 7: 9. _=o

Frans