closeTerug naar inventaris

Transcriptie

159

Van Banda onder dato 24:' Maij 1735.

Tot Banda op Neira Jnt Casteel

nass„r dag maand en Jaere voorsz:

/was getekent:/ N: Nicolae N:s Bor

meester en R„r de walsche.

Woensdag den 18:' Maert 1733.

polutieque vergadering

'smorgens ten thien uuren

absent het ondersteld hoofd

Ht Louthoir Marten

Leliveld en den onderkoop„

„man en Winkelier Abra„

„ham Dewalsche bij de door

indispositie.

Den protempore gesaghebber nevens de

leden des raads ter ordinaire vergader„

plaatse geseten en gods h: naem aenge„

„roepen sijnde, produceerd ter vergadering

twee pacquetten passieren, gisteren avond

en heden morgen door de behoude aen„

„komst te deser rheede van de scheepen

Hogenes en Terhorst en geselschap van

de pardihiafling d'onbedagtsaam heit

„2o

en de loes„boods Palicol en daatcheron

direct van Batavia aengebragd; wel

„ke pacquetten na opening bevonden zijn

intehouden d’origineele en duplicaat brie„

„ven en verdere pasieren van haar

Edelh:s