closeTerug naar inventaris

Transcriptie

161

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735.

werdende onderCoopman Christoffel

godlof kraus ter vervang van het

presente hoofd den koopman Marten

Leliveld die na Ternaten verplaats werd

om aldaar aftelossen den opperkoopman

en hoofd administrateur Jacobus Boner

waar mede dese vergaderinge door de swak„

ke liehoemis geslaten van den gesagh.

die eenige tijd met Coortsen gequelt is en

niet langer konde setten, een eijnde genomen

heefd /:onderstond:/ aldus gedaan en ge

arresteerd tot Banda op Neira Jut

Casteel nass=re dag maand en Jare

voorsz: /:was getekent:/ N: Nicolae

N:s bormeester J:s Augier, L:s wel„

man;

Donderdag Den 19:' Maert

1733. Politicque vergade

„ring alle de leden

Present.

Na genomen sessie is op het voorstel

van den gesaghebber uuamime besloten

d’ E: Jacobus Augier als twede persoen

te laten optreden en hem als Commissa„

ris politieus in kerkeurade aanstellen

mitsgaders de onderkooplieden Rennet

en Brands in vergaderinge ontbieden

en