closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 3:' Maij 173.

en hun als leden van de politie en

Justitie na het afleggen van den daer

toe gestatueerden Eedt introdueeeren die

daar op binnen getreden en den voorm:

eed aanhanden van den gesaghebber

gepresteerd hebbende na rang sit plaet„

Ten aengewesen zijn

vervolgens Communiceerde den gesag„

„hebber de leden, dewit den door haar

Hoog Edelh:s aengestelden fiscaal Johan

nes Bloemendael door sijne Continueerende

indispositie niet in staat wers die dienst un

behooren te konnen exerceeren en dat

tot het waarnemen van dat amp=t

een Persoon van meerder gesontheit re„

„quireerde of het dierhalven niet ten

hoogsten noodsakelijk was gem: dienst

eenige tijd of wel tot de herstelling

van gem: Bloemendael bij provisie

door een ander telaten waarnemen, waer

na van sijn sitklaats opstond den

guarnisoenboekhouder Philippus Sthe„

phanus Rennet soo wel uijt last

van gem: bloemendael als voor sig

selvs versoek doende het ompt van

fiscaal voor eenigen tijd temogen bedie„

nan ’t sijsop sijn Eggen dan wel op

name van hun Bloemendael sodanig

als