closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 53„ Maij 1733.

Ook is met gemene stummen g’arresteerd

en besloten onder ult:o deser de hoofd en

mindere administratien ter presentie van

gecommitt:s te laten transporteren het welke

dan met eener in soo verre sal komen dienen

tot den opneem van Contanten Equipagie

en ammunitie goederen bij haar hoog Ed:

g’Eerde briev van den 10: feb: J„o leden g’ordan

„neerd.

Nog is mits d’aenhoudende swakheid van den

gesaghebber goed gevonden per naiste ver

gadering den dag tot de voorstellinge van

zijn Edelheid den hoog Edelen heere M:r Dirk

van Cloon als gouverneur generaal van

nederlands Jndia te beramen.

de

Laastelyk heeft ter vergaderinge, ter re

solutie van den 26:' feb: J„o leden verkoren

Lieutenant der burgerije Jacobus Connekus

afgelegd den eed voor d’offficieren der bengerije

gestatueerd /. onderstond:/ Aldus gedaan en

g'arresteerd tot Dag maand Banda

op Neira Jnt Casteel Nassauw dag

maand en Jare voorschreven /: was

getekent:/ N:s Nicolae J„s Augier M„r

Lelivele N„s Bormeester P:l S:s Rennet

H„m dewalsche L:s welman en H:n

Brands.

Vridag.