closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

en harde gronden so konnen wij /:met

eerbied gesegt:/ geen beter middel uijt denken

dan de fecten van ’t gem: schip insoverre

als het doenlyjk sal zyn, ter reede te laten

verhelpen ende gerote groote 2. voelen

nevens d’ andere kuilen niet hout was &„o

soo veel doenlyk is te vullen en vervolgens

met een door gaende stukhout te overdecken

om so veel als mogelijk en bij te brengen zal

zijn de voorsteven te versekeren en verval

„gens ook ’t onder Eijnde van de schegd die buij„

ten ’t ankeren van dien bodem alders niet

veel heeft te lijden na welke reparatie wij

oordeelen dien bodem inslaat zal syn de

reijse na Batavia onder den Zegen van goe„

almagtig te konnen volbrengen

waar mede wi verhopen uEE: g’eerde

bevel ten genoegen sal zijn volbragd door

de geene die de vrijheijt nemen haar met

eerbie tenoemen /:onderstond:/ E: gebiedende

Heere, VE E: gehoorsame en verpligte

dienaren /:was getekent:/ A: lansbergen

Pieter Jerges F: J: V: Esten A: glas-

Pieter van der slaer J: v: den fluijs

J„n V: overbeek /:ter zijde:/ Banda.

den Eerolm Appril 1733.

Over welk een en ander mit aandagt

gedelibereerd