closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Banda onder dato 31: Maij 1733

Bevinding vant geene per

’t schip Doornik op den 26'

feb: deses Jaars van Batavia

en Maccasser alhier aange„

bragt en door den selver over

heden op volgender wijse uijt

geleverd is als

Door den oppercoopman ontfan

„gen van der koopm: en fiscaal

Nicolaas Bormeester onder d.o

den winkelier Abraham de

Walsche

bier als volgt

15.- vat:

3

vaten trueel bier nemene

1. vattvan.

d=m

1. _:o 6

1. _:o 4

5. vaeten halve maens bier als

1. vat wans.

1: d„m

1.

3.

1 5.— _

1„

k 16.

4.- vatt: aker bier nempe

1: vat val

1. vat wan 17.

en

1.

6. d„o

8./

1:

3. vatt: leuwenbier teweten

1. vat van

5

1.

in

1.

5 Ed„

1. legger zek„ 4

1.

france 6

nader