closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173

Van Banda onder dato 11:' Maij 1733

Nader door gemelte opperkoop„

„man ten overstaen van gesegde

gecommitteerdens.

613333.½ lb af 200. lasten rijst maccass„s an 3066: 2/ lb

ider volgens factuur en Cognoiscement

van

601066 2/3 lb of 196: lasten uijtgeleverd zulx

12266 2/3 4. lasten tekort rekent 2. p=r C=to

welke bevinding met aandagd gelesen en op

de excessive wannigheijt der aangebragte

dranken met nadrik gelet sijnde soo

syn de scheeps overheden die ter ordre

van den gesaghebber voor de raad

kamer g’appoincteerd waren binnen ge„

schelt en afgevroegd of sij geen redenen

van sodanigen grooten waningheit wisde

te geven waar op zij tot andwoord dienee

niet anders dan dat het vaet werk net

menigvuldige wurmgaetjes inde bomen en

tusschen de duijgen beset geweest was waer

door die vogt is komen door te lyfferen

het welke sekerlyk die groote leccagie

veroorsaakt heeft oversulx is op den

nadere vrage van den gesaghebber of sij

lieden wel inslaat waren den eed met een

gerust gemoet te konnen afleggen dat

van geciteerde dranken niet geprofiteerd

hadden nog nooijt daar van profiteeren

sullen ’t guend door den schipper Willem

de